KD
Werktuigkundige Installaties (Montage)
Crebo
25350
Kwalificatie
Monteur werktuigkundige installaties
Niveau
2
Rekenen en Wiskunde
Rekenen Vakkennis
Wiskunde - 2F Vakkennis
Natuurkunde
Extra opdrachten Natuurkunde Vakkennis
Natuurkunde Vakkennis
Bedrijfskunde
Bedrijfsleer Vakkennis
De branche: Installatietechiek Vakkennis
Kwaliteit, Arbo en Milieu
Kwaliteitszorg Vakkennis
Arbeidsomstandigheden - Algemeen Vakkennis
Arbeidsomstandigheden - Op locatie Vakkennis
Milieu Vakkennis
Communicatie
Mondelinge communicatie Vakkennis
Schriftelijke communicatie Vakkennis
Tekeningen en documentatie (I)
Tekeninglezen Installatietechniek Vakkennis
Bouwkundige voorzieningen
Bouwkundige voorzieningen Vaardigheden
Gereedschap (I)
Gereedschappen Vakkennis
Praktisch Meten installatietechniek Vaardigheden
Buisbewerking en buismateriaal
Buisbewerken - kennis Vakkennis
Buisbewerken - vaardigheden Vaardigheden
Materialen Vakkennis
Waterinstallaties
Waterinstallaties Vakkennis
Water - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Water - Beproeven op dichtheid Vaardigheden
Waterinstallaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Sanitaire installaties
Sanitaire installaties Vakkennis
Sanitair - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Sanitaire installaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Hemelwaterafvoer
Hemelwaterafvoer - kennis
Hemelwaterafvoer - handeling
Riolering installaties
Riolering Vakkennis
Riolering - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Gasinstallaties
Gasinstallaties Vakkennis
Gas - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Gas - Beproeven op dichtheid Vaardigheden
Rookgasaf- en verbrandingsluchttoevoer
Rookgasafvoer Vakkennis
Verwarmingsinstallaties
Verwarmingsinstallatie Vakkennis
Verwarming - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Verwarming - Beproeven op dichtheid Vaardigheden
Verwarmingsinstallaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Stralingsverwarming introductie Vakkennis
Ventilatie en luchtbehandeling
Ventilatie installaties Vakkennis
Ventilatie - Monteren en aansluiten Vaardigheden