KD
Werktuigkundige Installaties (Montage)
Crebo
25350
Kwalificatie
Monteur werktuigkundige installaties
Niveau
2
Gasinstallaties
Gas - Beproeven op dichtheid Vaardigheden
Gas - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Gasinstallaties Vakkennis
Verwarmingsinstallaties
Verwarmingsinstallaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Verwarming - Beproeven op dichtheid Vaardigheden
Verwarming - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Verwarmingsinstallatie Vakkennis
Stralingsverwarming introductie Vakkennis
Buisbewerking en buismateriaal
Buisbewerken - kennis Vakkennis
Buisbewerken - vaardigheden Vaardigheden
Materialen Vakkennis
Ventilatie en luchtbehandeling
Ventilatie - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Ventilatie installaties Vakkennis
Waterinstallaties
Waterinstallaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Water - Beproeven op dichtheid Vaardigheden
Water - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Waterinstallaties Vakkennis
Hemelwaterafvoer
Hemelwaterafvoer - handeling
Hemelwaterafvoer - kennis
Sanitaire installaties
Sanitaire installaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Sanitair - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Sanitaire installaties Vakkennis
Tekeningen en documentatie (I)
Tekeninglezen Installatietechniek Vakkennis
Communicatie
Schriftelijke communicatie Vakkennis
Mondelinge communicatie Vakkennis
Kwaliteit, Arbo en Milieu
Arbeidsomstandigheden - Op locatie Vakkennis
Kwaliteitszorg Vakkennis
Arbeidsomstandigheden - Algemeen Vakkennis
Milieu Vakkennis
Bedrijfskunde
De branche: Installatietechiek Vakkennis
Bedrijfsleer Vakkennis
Gereedschap (I)
Praktisch Meten installatietechniek Vaardigheden
Gereedschappen Vakkennis
Riolering installaties
Riolering - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Riolering Vakkennis
Natuurkunde
Extra opdrachten Natuurkunde Vakkennis
Natuurkunde Vakkennis
Rekenen en Wiskunde
Wiskunde - 2F Vakkennis
Rekenen Vakkennis
Rookgasaf- en verbrandingsluchttoevoer
Rookgasafvoer Vakkennis
Bouwkundige voorzieningen
Bouwkundige voorzieningen Vaardigheden