KD
Onderhoud- en verbouwbedrijf
Crebo
25024
Kwalificatie
Servicemedewerker gebouwen
Niveau
2
Elektrotechnische componenten
Sensoren en actuatoren MCM Vakkennis
Datakabel Vakkennis
Aansluiten van flexibele- en aardleidingen Vaardigheden
Aanleg van buis en kabelinstallaties Vaardigheden
Schakelmateriaal Vakkennis
Buis- en kabelinstallaties Vakkennis
Monteren van datakabel Vaardigheden
Verwarmingsinstallaties
Verwarmingsinstallaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Verwarming - Beproeven op dichtheid Vaardigheden
Verwarming - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Verwarmingsinstallatie Vakkennis
Stralingsverwarming introductie Vakkennis
Riolering installaties
Riolering - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Riolering Vakkennis
Sanitaire installaties
Sanitaire installaties - In bedrijf stellen Vaardigheden
Sanitair - Monteren en aansluiten Vaardigheden
Sanitaire installaties Vakkennis
Tekeningen en documentatie
Tekeninglezen voor de Werktuigbouwkunde, deel 1 Vakkennis
Tekeninglezen Installatietechniek Vakkennis
Communicatie
Schriftelijke communicatie Vakkennis
Mondelinge communicatie Vakkennis
Kwaliteit, Arbo en Milieu
Arbeidsomstandigheden - Op locatie Vakkennis
Kwaliteitszorg Vakkennis
Arbeidsomstandigheden - Algemeen Vakkennis
Milieu Vakkennis
Buisbewerking en buismateriaal
Buisbewerken - kennis Vakkennis
Buisbewerken - vaardigheden Vaardigheden
Materialen Vakkennis
Bedrijfskunde
De branche: Installatietechiek Vakkennis
Bedrijfsleer Vakkennis
Natuurkunde
Extra opdrachten Natuurkunde Vakkennis
Natuurkunde Vakkennis
Rekenen en Wiskunde
Wiskunde - 2F Vakkennis
Rekenen Vakkennis
Gereedschap (I)
Praktisch Meten installatietechniek Vaardigheden
Gereedschappen Vakkennis
Basis Elektriciteitsleer
(Signaal) Elektriciteit Vakkennis
(Signaal) Schakelingen Vakkennis
(Signaal) Logische schakelingen en driefasenwisselspanning Vakkennis
En- en driefasewisselstroommotoren Vakkennis
Motorbeveiliging en -schakeling Vakkennis
Rookgasaf- en verbrandingsluchttoevoer
Rookgasafvoer Vakkennis
Bouwkundige voorzieningen
Bouwkundige voorzieningen Vaardigheden