KD
Middenkader engineering
Crebo
25297 ALL
Kwalificatie
Technicus engineering
Niveau
4
TE-W.01 Automatisering
TE-W.01.00 Introductie Vakkennis
TE-W.01.01 Besturingstechniek Vakkennis
TE-W.01.02 Hydrauliek Vakkennis
TE-W.01.03 Meettechniek Vakkennis
TE-W.01.04 Pneumatiek Vakkennis
TE-W.01.05 PLC-techniek Vakkennis
TE-W.01.06 Regeltechniek Vakkennis
TE-W.01.07 Robotica Vakkennis
TE-W.02 Construeren
TE-W.02.00 Introductie Vakkennis
TE-W.02.01 Aandrijftechniek Mechanisch Vakkennis
TE-W.02.02 Aandrijftechniek Elektrisch Vakkennis
TE-W.02.03 Machineonderdelen Vakkennis
TE-W.02.04 Mechanica Vakkennis
TE-W.02.05 Staalconstructies Vakkennis
TE-W.02.06 Sterkteleer Vakkennis
TE-W.02.07 Transporttechniek Vakkennis
TE-W.03 Data- en telecommunicatie
TE-W.03.00 Introductie Vakkennis
TE-W.03.01 Analoge techniek Vakkennis
TE-W.03.02 Datacommunicatie Vakkennis
TE-W.03.03 Digitale techniek Vakkennis
TE-W.03.04 Frequentiemodulatie Vakkennis
TE-W.03.05 Micro-elektronica Vakkennis
TE-W.03.06 Netwerken Vakkennis
TE-W.03.07 Radio- en televisietechniek Vakkennis
TE-W.03.08 Telefonie Vakkennis
TE-W.03.09 Telematica Vakkennis
TE-W.04 Energietechniek
TE-W.04.00 Introductie Vakkennis
TE-W.04.01 Elektriciteitsleer Vakkennis
TE-W.04.02 Elektromotoren Vakkennis
TE-W.04.03 Energie-opslag Vakkennis
TE-W.04.04 Energie opwekking Vakkennis
TE-W.04.05 Generatoren Vakkennis
TE-W.04.06 Hoogspanningsinstallaties Vakkennis
TE-W.04.07 Schakeltechniek Vakkennis
TE-W.04.08 Transformatoren Vakkennis
TE-W.04.09 Vermogenselektronica Vakkennis
TE-W.05 Energiewerktuigen
TE-W.05.00 Introductie Vakkennis
TE-W.05.01 Elektrische werktuigen Vakkennis
TE-W.05.02 Hydraulisch werktuigen Vakkennis
TE-W.05.03 Pneumatische werktuigen Vakkennis
TE-W.05.04 Pompen en compressoren Vakkennis
TE-W.05.05 Thermische werktuigen Vakkennis
TE-W.05.06 Turbines Vakkennis
TE-W.05.07 Verbrandingsmotoren Vakkennis
TE-W.06 Exact
TE-W.06.00 Introductie Vakkennis
TE-W.06.01 Natuurkunde Vakkennis
TE-W.06.02 Scheikunde Vakkennis
TE-W.06.03 Rekenen Vakkennis
TE-W.06.04 Wiskunde Vakkennis
TE-W.07 Installaties
TE-W.07.00 Introductie Vakkennis
TE-W.07.01 Bluswater installaties Vakkennis
TE-W.07.02 Domotica Vakkennis
TE-W.07.03 Drinkwater installaties Vakkennis
TE-W.07.04 Gasinstallaties Vakkennis
TE-W.07.05 Huisinstallaties E Vakkennis
TE-W.07.06 Hydraulische installaties Vakkennis
TE-W.07.07 IndustriŽle installaties E Vakkennis
TE-W.07.08 Koelinstallaties Vakkennis
TE-W.07.09 Luchtbehandelingsinstallaties Vakkennis
TE-W.07.10 Pneumatische installaties Vakkennis
TE-W.07.11 Rioleringsinstallaties Vakkennis
TE-W.07.12 Verlichtingstechniek Vakkennis
TE-W.07.13 Verwarmingsinstallaties Vakkennis
TE-W.08 Materialen en gereedschappen
TE-W.08.00 Introductie Vakkennis
TE-W.08.01 Materiaalbehandeling Vakkennis
TE-W.08.02 Materiaalonderzoek Vakkennis
TE-W.08.03 Materialenkennis Vakkennis
TE-W.08.04 Meetgereedschap Vakkennis
TE-W.08.05 Handgereedschap Vakkennis
TE-W.08.06 Elektrisch handgereedschap Vakkennis
TE-W.09 Ontwerpen
TE-W.09.00 Introductie Vakkennis
TE-W.09.01 BIM Vakkennis
TE-W.09.02 CAD Vakkennis
TE-W.09.03 CAD/CAM Vakkennis
TE-W.09.04 Normen en regelgeving Vakkennis
TE-W.09.05 Technisch schetsen en tekenen Vakkennis
TE-W.09.06 Veiligheid, Arbo en Milieu Vakkennis
TE-W.10 Produceren
TE-W.10.00 Introductie Vakkennis
TE-W.10.01 Hightech-productions Vakkennis
TE-W.10.02 Scheidende technieken Vakkennis
TE-W.10.03 Verbindende techniek Vakkennis
TE-W.10.04 Verspanende techniek Vakkennis
TE-W.10.05 Vormende technieken Vakkennis
TE-W.10.06 Monteren, opleveren en onderhoud Vakkennis
TE-W.11 Management en beheer
TE-W.11.00 Introductie Vakkennis
TE-W.11.01 Applicatiebeheer Vakkennis
TE-W.11.02 HRM Vakkennis
TE-W.11.03 Calculeren en begroten Vakkennis
TE-W.11.04 Kwaliteitsbeheer Vakkennis
TE-W.11.05 Machinebeheer Vakkennis
TE-W.11.09 Marketing en sales Vakkennis
TE-W.11.06 Organisatie en communicatie Vakkennis
TE-W.11.07 Planning en Control Vakkennis
TE-W.11.08 Voorraad en logistiek Vakkennis
TE-E.01 Automatisering
TE-E.01.00 Introductie Vakkennis
TE-E.01.01 Besturingstechniek Vakkennis
TE-E.01.02 Hydrauliek Vakkennis
TE-E.01.03 Meettechniek Vakkennis
TE-E.01.04 Pneumatiek Vakkennis
TE-E.01.05 PLC-techniek Vakkennis
TE-E.01.06 Regeltechniek Vakkennis
TE-E.01.07 Robotica Vakkennis
TE-E.02 Construeren
TE-E.02.00 Introductie Vakkennis
TE-E.02.01 Aandrijftechniek Mechanisch Vakkennis
TE-E.02.02 Aandrijftechniek Elektrisch Vakkennis
TE-E.02.03 Machineonderdelen Vakkennis
TE-E.02.04 Mechanica Vakkennis
TE-E.02.05 Staalconstructies Vakkennis
TE-E.02.06 Sterkteleer Vakkennis
TE-E.02.07 Transporttechniek Vakkennis
TE-E.03 Data- en Telecommunicatie
TE-E.03.00 Introductie Vakkennis
TE-E.03.01 Analoge techniek Vakkennis
TE-E.03.02 Datacommunicatie Vakkennis
TE-E.03.03 Digitale techniek Vakkennis
TE-E.03.04 Frequentiemodulatie Vakkennis
TE-E.03.05 Micro-elektronica Vakkennis
TE-E.03.06 Netwerken Vakkennis
TE-E.03.07 Radio- en televisietechniek Vakkennis
TE-E.03.08 Telefonie Vakkennis
TE-E.03.09 Telematica Vakkennis
TE-E.04 Energietechniek
TE-E.04.00 Introductie Vakkennis
TE-E.04.01 Elektriciteitsleer Vakkennis
TE-E.04.02 Elektromotoren Vakkennis
TE-E.04.03 Energie-opslag Vakkennis
TE-E.04.04 Energie opwekking Vakkennis
TE-E.04.05 Generatoren Vakkennis
TE-E.04.06 Hoogspanningsinstallaties Vakkennis
TE-E.04.07 Schakeltechniek Vakkennis
TE-E.04.08 Transformatoren Vakkennis
TE-E.04.09 Vermogenselektronica Vakkennis
TE-E.05 Energiewerktuigen
TE-E.05.00 Introductie Vakkennis
TE-E.05.01 Elektrische werktuigen Vakkennis
TE-E.05.02 Hydraulisch werktuigen Vakkennis
TE-E.05.03 Pneumatische werktuigen Vakkennis
TE-E.05.04 Pompen en compressoren Vakkennis
TE-E.05.05 Thermische werktuigen Vakkennis
TE-E.05.06 Turbines Vakkennis
TE-E.05.07 Verbrandingsmotoren Vakkennis
TE-E.06 Exact
TE-E.06.00 Introductie Vakkennis
TE-E.06.01 Natuurkunde Vakkennis
TE-E.06.02 Scheikunde Vakkennis
TE-E.06.03 Rekenen Vakkennis
TE-E.06.04 Wiskunde Vakkennis
TE-E.07 Installaties
TE-E.07.00 Introductie Vakkennis
TE-E.07.01 Bluswater installaties Vakkennis
TE-E.07.02 Domotica Vakkennis
TE-E.07.03 Drinkwater installaties Vakkennis
TE-E.07.04 Gasinstallaties Vakkennis
TE-E.07.05 Huisinstallaties E Vakkennis
TE-E.07.06 Hydraulische installaties Vakkennis
TE-E.07.07 IndustriŽle installaties E Vakkennis
TE-E.07.08 Koelinstallaties Vakkennis
TE-E.07.09 Luchtbehandelingsinstallaties Vakkennis
TE-E.07.10 Pneumatische installaties Vakkennis
TE-E.07.11 Rioleringsinstallaties Vakkennis
TE-E.07.12 Verlichtingstechniek Vakkennis
TE-E.07.13 Verwarmingsinstallaties Vakkennis
TE-E.08 Materialen en Gereedschappen
TE-E.08.00 Introductie Vakkennis
TE-E.08.01 Materiaalbehandeling Vakkennis
TE-E.08.02 Materiaalonderzoek Vakkennis
TE-E.08.03 Materialenkennis Vakkennis
TE-E.08.04 Meetgereedschap Vakkennis
TE-E.08.05 Handgereedschap Vakkennis
TE-E.08.06 Elektrisch handgereedschap Vakkennis
TE-E.09 Ontwerpen
TE-E.09.00 Introductie Vakkennis
TE-E.09.01 BIM Vakkennis
TE-E.09.02 CAD Vakkennis
TE-E.09.03 CAD/CAM Vakkennis
TE-E.09.04 Normen en regelgeving Vakkennis
TE-E.09.05 Technisch schetsen en tekenen Vakkennis
TE-E.09.06 Veiligheid, Arbo en Milieu Vakkennis
TE-E.10 Produceren
TE-E.10.00 Introductie Vakkennis
TE-E.10.01 Hightech-productions Vakkennis
TE-E.10.02 Scheidende technieken Vakkennis
TE-E.10.03 Verbindende techniek Vakkennis
TE-E.10.04 Verspanende techniek Vakkennis
TE-E.10.05 Vormende technieken Vakkennis
TE-E.11 Management en Beheer
TE-E.11.00 Introductie Vakkennis
TE-E.11.01 Applicatiebeheer Vakkennis
TE-E.11.02 HRM Vakkennis
TE-E.11.03 Calculeren en begroten Vakkennis
TE-E.11.04 Kwaliteitsbeheer Vakkennis
TE-E.11.05 Machinebeheer Vakkennis
TE-E.11.09 Marketing en sales Vakkennis
TE-E.11.06 Organisatie en communicatie Vakkennis
TE-E.11.07 Planning en Control Vakkennis
TE-E.11.08 Voorraad en logistiek Vakkennis
TE-M.01 Automatisering
TE-M.01.00 Introductie automatisering Vakkennis
TE-M.01.01 Besturingstechniek Vakkennis
TE-M.01.02 Hydrauliek Vakkennis
TE-M.01.03 Meettechniek Vakkennis
TE-M.01.04 Pneumatiek Vakkennis
TE-M.01.05 PLC-techniek Vakkennis
TE-M.01.06 Regeltechniek Vakkennis
TE-M.01.07 Robotica Vakkennis
TE-M.02 Construeren
TE-M.02.00 Introductie construeren Vakkennis
TE-M.02.01 Aandrijftechniek Mechanisch Vakkennis
TE-M.02.02 Aandrijftechniek Elektrisch Vakkennis
TE-M.02.03 Machineonderdelen Vakkennis
TE-M.02.04 Mechanica Vakkennis
TE-M.02.05 Staalconstructies Vakkennis
TE-M.02.06 Sterkteleer Vakkennis
TE-M.02.07 Transporttechniek Vakkennis
TE-M.03 Data- en Telecommunicatie
TE-M.03.00 Introductie data- en telecommunicatie Vakkennis
TE-M.03.01 Analoge techniek Vakkennis
TE-M.03.02 Datacommunicatie Vakkennis
TE-M.03.03 Digitale techniek Vakkennis
TE-M.03.04 Frequentiemodulatie Vakkennis
TE-M.03.05 Micro-elektronica Vakkennis
TE-M.03.06 Netwerken Vakkennis
TE-M.03.07 Radio- en televisietechniek Vakkennis
TE-M.03.08 Telefonie Vakkennis
TE-M.03.09 Telematica Vakkennis
TE-M.04 Energietechniek
TE-M.04.00 Introductie energietechniek Vakkennis
TE-M.04.01 Elektriciteitsleer Vakkennis
TE-M.04.02 Elektromotoren Vakkennis
TE-M.04.03 Energie-opslag Vakkennis
TE-M.04.04 Energie opwekking Vakkennis
TE-M.04.05 Generatoren Vakkennis
TE-M.04.06 Hoogspanningsinstallaties Vakkennis
TE-M.04.07 Schakeltechniek Vakkennis
TE-M.04.08 Transformatoren Vakkennis
TE-M.04.09 Vermogenselektronica Vakkennis
TE-M.05 Energiewerktuigen
TE-M.05.00 Introductie energiewerktuigen Vakkennis
TE-M.05.01 Elektrische werktuigen Vakkennis
TE-M.05.02 Hydraulisch werktuigen Vakkennis
TE-M.05.03 Pneumatische werktuigen Vakkennis
TE-M.05.04 Pompen en compressoren Vakkennis
TE-M.05.05 Thermische werktuigen Vakkennis
TE-M.05.06 Turbines Vakkennis
TE-M.05.07 Verbrandingsmotoren Vakkennis
TE-M.06 Exact
TE-M.06.00 Introductie exact Vakkennis
TE-M.06.01 Natuurkunde Vakkennis
TE-M.06.02 Scheikunde Vakkennis
TE-M.06.03 Rekenen Vakkennis
TE-M.06.04 Wiskunde Vakkennis
TE-M.07 Installaties
TE-M.07.00 Introductie installaties Vakkennis
TE-M.07.01 Bluswater installaties Vakkennis
TE-M.07.02 Domotica Vakkennis
TE-M.07.03 Drinkwater installaties Vakkennis
TE-M.07.04 Gasinstallaties Vakkennis
TE-M.07.05 Huisinstallaties E Vakkennis
TE-M.07.06 Hydraulische installaties Vakkennis
TE-M.07.07 IndustriŽle installaties E Vakkennis
TE-M.07.08 Koelinstallaties Vakkennis
TE-M.07.09 Luchtbehandelingsinstallaties Vakkennis
TE-M.07.10 Pneumatische installaties Vakkennis
TE-M.07.11 Rioleringsinstallaties Vakkennis
TE-M.07.12 Verlichtingstechniek Vakkennis
TE-M.07.13 Verwarmingsinstallaties Vakkennis
TE-M.08 Materialen en Gereedschappen
TE-M.08.00 Introductie materialen en gereedschappen Vakkennis
TE-M.08.01 Materiaalbehandeling Vakkennis
TE-M.08.02 Materiaalonderzoek Vakkennis
TE-M.08.03 Materialenkennis Vakkennis
TE-M.08.04 Meetgereedschap Vakkennis
TE-M.08.05 Handgereedschap Vakkennis
TE-M.08.06 Elektrisch handgereedschap Vakkennis
TE-M.09 Ontwerpen
TE-M.09.00 Introductie ontwerpen Vakkennis
TE-M.09.01 BIM Vakkennis
TE-M.09.02 CAD Vakkennis
TE-M.09.03 CAD/CAM Vakkennis
TE-M.09.04 Normen en regelgeving Vakkennis
TE-M.09.05 Technisch schetsen en tekenen Vakkennis
TE-M.09.06 Veiligheid, Arbo en Milieu Vakkennis
TE-M.10 Produceren
TE-M.10.00 Introductie produceren Vakkennis
TE-M.10.01 Hightech-productions Vakkennis
TE-M.10.02 Scheidende technieken Vakkennis
TE-M.10.03 Verbindende techniek Vakkennis
TE-M.10.04 Verspanende techniek Vakkennis
TE-M.10.05 Vormende technieken Vakkennis
TE-M.10.06 Monteren, opleveren en onderhouden Vakkennis
TE-M.11 Management en Beheer
TE-M.11.00 Introductie management en beheer Vakkennis
TE-M.11.01 Applicatiebeheer Vakkennis
TE-M.11.02 HRM Vakkennis
TE-M.11.03 Calculeren en begroten Vakkennis
TE-M.11.04 Kwaliteitsbeheer Vakkennis
TE-M.11.05 Machinebeheer Vakkennis
TE-M.11.09 Marketing en sales Vakkennis
TE-M.11.06 Organisatie en communicatie Vakkennis
TE-M.11.07 Planning en Control Vakkennis
TE-M.11.08 Voorraad en logistiek Vakkennis
TE-I.01 Automatisering
TE-I.01.00 Introductie Vakkennis
TE-I.01.01 Besturingstechniek Vakkennis
TE-I.01.02 Hydrauliek Vakkennis
TE-I.01.03 Meettechniek Vakkennis
TE-I.01.04 Pneumatiek Vakkennis
TE-I.01.05 PLC-techniek Vakkennis
TE-I.01.06 Regeltechniek Vakkennis
TE-I.01.07 Robotica Vakkennis
TE-I.02 Construeren
TE-I.02.00 Introductie Vakkennis
TE-I.02.01 Aandrijftechniek Mechanisch Vakkennis
TE-I.02.02 Aandrijftechniek Elektrisch Vakkennis
TE-I.02.03 Machineonderdelen Vakkennis
TE-I.02.04 Mechanica Vakkennis
TE-I.02.05 Staalconstructies Vakkennis
TE-I.02.06 Sterkteleer Vakkennis
TE-I.02.07 Transporttechniek Vakkennis
TE-I.03 Data- en Telecommunicatie
TE-I.03.00 Introductie Vakkennis
TE-I.03.01 Analoge techniek Vakkennis
TE-I.03.02 Datacommunicatie Vakkennis
TE-I.03.03 Digitale techniek Vakkennis
TE-I.03.04 Frequentiemodulatie Vakkennis
TE-I.03.05 Micro-elektronica Vakkennis
TE-I.03.06 Netwerken Vakkennis
TE-I.03.07 Radio- en televisietechniek Vakkennis
TE-I.03.08 Telefonie Vakkennis
TE-I.03.09 Telematica Vakkennis
TE-I.04 Energietechniek
TE-I.04.00 Introductie Vakkennis
TE-I.04.01 Elektriciteitsleer Vakkennis
TE-I.04.02 Elektromotoren Vakkennis
TE-I.04.03 Energie-opslag Vakkennis
TE-I.04.04 Energie opwekking Vakkennis
TE-I.04.05 Generatoren Vakkennis
TE-I.04.06 Hoogspanningsinstallaties Vakkennis
TE-I.04.07 Schakeltechniek Vakkennis
TE-I.04.08 Transformatoren Vakkennis
TE-I.04.09 Vermogenselektronica Vakkennis
TE-I.05 Energiewerktuigen
TE-I.05.00 Introductie Vakkennis
TE-I.05.01 Elektrische werktuigen Vakkennis
TE-I.05.02 Hydraulisch werktuigen Vakkennis
TE-I.05.03 Pneumatische werktuigen Vakkennis
TE-I.05.04 Pompen en compressoren Vakkennis
TE-I.05.05 Thermische werktuigen Vakkennis
TE-I.05.06 Turbines Vakkennis
TE-I.05.07 Verbrandingsmotoren Vakkennis
TE-I.06 Exact
TE-I.06.00 Introductie Vakkennis
TE-I.06.01 Natuurkunde Vakkennis
TE-I.06.02 Scheikunde Vakkennis
TE-I.06.03 Rekenen Vakkennis
TE-I.06.04 Wiskunde Vakkennis
TE-I.07 Installaties
TE-I.07.00 Introductie Vakkennis
TE-I.07.01 Bluswater installaties Vakkennis
TE-I.07.03 Drinkwater installaties Vakkennis
TE-I.07.02 Domotica Vakkennis
TE-I.07.04 Gasinstallaties Vakkennis
TE-I.07.05 Huisinstallaties E Vakkennis
TE-I.07.06 Hydraulische installaties Vakkennis
TE-I.07.07 IndustriŽle installaties E Vakkennis
TE-I.07.08 Koelinstallaties Vakkennis
TE-I.07.07 Luchtbehandelingsinstallaties Vakkennis
TE-I.07.10 Pneumatische installaties Vakkennis
TE-I.07.11 Rioleringsinstallaties Vakkennis
TE-I.07.12 Verlichtingstechniek Vakkennis
TE-I.07.13 Verwarmingsinstallaties Vakkennis
TE-I.08 Materialen en Gereedschappen
TE-I.08.00 Introductie Vakkennis
TE-I.08.01 Materiaalbehandeling Vakkennis
TE-I.08.02 Materiaalonderzoek Vakkennis
TE-I.08.03 Materialenkennis Vakkennis
TE-I.08.04 Meetgereedschap Vakkennis
TE-I.08.05 Handgereedschap Vakkennis
TE-I.08.06 Elektrisch handgereedschap Vakkennis
TE-I.09 Ontwerpen
TE-I.09.00 Introductie Vakkennis
TE-I.09.01 BIM Vakkennis
TE-I.09.02 CAD Vakkennis
TE-I.09.03 CAD/CAM Vakkennis
TE-I.09.04 Normen en regelgeving Vakkennis
TE-I.09.05 Technisch schetsen en tekenen Vakkennis
TE-I.09.06 Veiligheid, Arbo en Milieu Vakkennis
TE-I.10 Produceren
TE-I.10.00 Introductie Vakkennis
TE-I.10.01 Hightech-productions Vakkennis
TE-I.10.02 Scheidende technieken Vakkennis
TE-I.10.03 Verbindende techniek Vakkennis
TE-I.10.04 Verspanende techniek Vakkennis
TE-I.10.05 Vormende technieken Vakkennis
TE-I.11 Management en Beheer
TE-I.11.00 Introductie Vakkennis
TE-I.11.01 Applicatiebeheer Vakkennis
TE-I.11.02 HRM Vakkennis
TE-I.11.03 Calculeren en begroten Vakkennis
TE-I.11.04 Kwaliteitsbeheer Vakkennis
TE-I.11.05 Machinebeheer Vakkennis
TE-I.11.09 Marketing en sales Vakkennis
TE-I.11.06 Organisatie en communicatie Vakkennis
TE-I.11.07 Planning en Control Vakkennis
TE-I.11.08 Voorraad en logistiek Vakkennis