KD
vmbo PIE
Crebo
25500
Kwalificatie
vmbo PIE
Niveau
VMBO
Kern PIE
Kern PIE-a Algemene kennis en vaardigheden Vakkennis
Kern PIE-b Professionele kennis en vaardigheden_1_OriŽntatie op de techniek Vakkennis
Kern PIE-b Professionele kennis en vaardigheden_2_Voorbereiden Vakkennis
Kern PIE-b Professionele kennis en vaardigheden_3_Ontwerpen, maken en dienstverlenen Vakkennis
Kern PIE-b Professionele kennis en vaardigheden_4_Controleren en nazorg plegen Vakkennis
Kern PIE-c LoopbaanoriŽntatie en -ontwikkeling Vakkennis
P-PIE Module 1 Ontwerpen en maken
P-PIE-1 Ontwerpen en maken Vakkennis
P-PIE-1.1.1 een ontwerpvraagstuk analyseren Vakkennis
P-PIE-1.1.2 een ontwerp maken CAD 2D 3D Vakkennis
P-PIE-1.1.3 tekeningen en schema's maken W+E Vakkennis
P-PIE-1.1.4 stuklijsten en materiaalstaten maken Vakkennis
P-PIE-1.1.5 een eenvoudige calculatie maken Vakkennis
P-PIE-1.2.1 zagen, schroefdraad snijden en tappen Vakkennis
P-PIE-1.2.2 verspanende bewerkingen uitvoeren Vakkennis
P-PIE-1.2.3 een product automatisch produceren Vakkennis
P-PIE-1.3.1 elektrische componenten, practicum opbouwen en aansluiten Vakkennis
P-PIE-1.3.2 elektrische componenten, practicum aansluiten Vakkennis
P-PIE-1.3.3 werking van de elektrische schakeling beproeven Vakkennis
P-PIE-1.4.1 onderdelen en componenten monteren Vakkennis
P-PIE-1.4.2 elektrische bedrading aanbrengen aansluiten Vakkennis
P-PIE-1.4.3 meten en controleren van samengesteld werk Vakkennis
P-PIE Module 2 Bewerken en verbinden van materialen
P-PIE-2 Bewerken en verbinden van materialen Vakkennis
P-PIE-2.1.1 van een driedimensionaal product een uitslag maken Vakkennis
P-PIE-2.1.2 een uitslag overnemen op plaatwerk Vakkennis
P-PIE-2.1.3 bewerken en verbinden van materialen Vakkennis
P-PIE-2.1.4 buis en profielen buigen en koudbuigen Vakkennis
P-PIE-2.1.5 instellen en toepassen van buiggereedschap, zetbank en vingerzetbank Vakkennis
P-PIE-2.1.6 lengte en buigvolgorde bepalen van gebogen profiel en buisprofiel Vakkennis
P-PIE-2.2.1 onderdelen samenstellen door middel van MIG/MAG-hechtlassen, puntlassen en zachtsolderen Vakkennis
P-PIE-2.2.2 onderdelen samenstellen door middel van schroef-, klem-en lijmverbindingen Vakkennis
P-PIE-2.2.3 samengestelde producten controleren op kwaliteit van de verbinding en maatvoering Vakkennis
P-PIE Module 3 Besturen en automatiseren
P-PIE-3 Besturen en automatiseren Vakkennis
P-PIE-3.1.1 pneumatische schakeling opbouwen Vakkennis
P-PIE-3.1.2 programmeerbare relais kiezen en aansluiten Vakkennis
P-PIE-3.1.3 sensoren en actuatoren kiezen en aansluiten Vakkennis
P-PIE-3.1.4 regelsysteem opbouwen, aansluiten, testen Vakkennis
P-PIE-3.1.5 domotica opbouwen, aansluiten, testen Vakkennis
P-PIE-3.1.6 storingen zoeken opgebouwde schakeling Vakkennis
P-PIE-3.1.7 metingen uitvoeren besturingsinstallatie Vakkennis
P-PIE-3.1.8 verslag maken resultaten presenteren Vakkennis
P-PIE-3.2.1 metingen uitvoeren elektrische schakeling Vakkennis
P-PIE-3.2.2 eenvoudige berekeningen elektrische schakelingen uitvoeren Vakkennis
P-PIE-3.2.3 universeelmeters, spanningstester instellen en aansluiten Vakkennis
P-PIE-3.2.4 eenvoudige berekeningen maken met meetgegevens Vakkennis
P-PIE-3.2.5 meetrapport presenteren Vakkennis
P-PIE-3.3.1 besturingscomponenten plaatsen Vakkennis
P-PIE-3.3.2 besturingscomponenten bedraden en aansluiten Vakkennis
P-PIE-3.3.3 programma invoeren, programmeerbaar relais Vakkennis
P-PIE-3.3.4 automatische besturing testen Vakkennis
P-PIE-3.3.5 automatische besturing demonstreren en presenteren Vakkennis
P-PIE Module 4 Installeren en monteren
P-PIE-4 Installeren en monteren Vakkennis
P-PIE-4.1.1 werktekeningen en schemaís lezen en interpreteren Vakkennis
P-PIE-4.1.2 gangbare installatiebuis bewerken Vakkennis
P-PIE-4.1.3 gangbare installatiebuis, inclusief de appendages en kranen verbinden en aanleggen Vakkennis
P-PIE-4.1.4 sanitaire kunststof leidingen verbinden en aanleggen Vakkennis
P-PIE-4.1.5 de buisinstallatie beproeven op werking en dichtheid Vakkennis
P-PIE-4.1.6 beugelmaterialen toepassen Vakkennis
P-PIE-4.1.7 installeren en monteren Vakkennis
P-PIE-4.1.8 sanitaire appendages toepassen Vakkennis
P-PIE-4.2.1 installatietekeningen en schemaís lezen en interpreteren Vakkennis
P-PIE-4.2.2 het leidingnet van een huisinstallatie aanleggen, bedraden en aflassen Vakkennis
P-PIE-4.2.3 voor een basislichtschakeling schakelaars en wandcontactdozen monteren en aansluiten Vakkennis
P-PIE-4.2.4 vereffenings-en beschermingsleidingen aanleggen, aansluiten en controleren Vakkennis
P-PIE-4.2.5 verlichtingsarmaturen voor een huisinstallatie aansluiten en afmonteren Vakkennis
P-PIE-4.2.6 elektrische huishoudelijke verbruikstoestellen aansluiten Vakkennis
P-PIE-4.2.7 een huisinstallatie met huishoudelijke toestellen in bedrijf stellen Vakkennis
P-PIE-4.2.8 fouten zoeken en verhelpen met behulp van stroomkringschema's Vakkennis
K-PIE Plaat- en constructiewerk
Kv-01-PIE Plaat- en constructiewerk Vakkennis
K-PIE Booglasprocessen
Kv-02-PIE Booglasprocessen Vakkennis
K-PIE†Klimaattechnologie
Kv-03-PIE Klimaattechnologie Vakkennis
K-PIE†Procestechniek
Kv-04-PIE Procestechniek Vakkennis
K-PIE†Duurzame energie
Kv-05-PIE Duurzame energie Vakkennis
K-PIE Werktuigkundig- en elektrotechnisch onderhoud
Kv-06-PIE Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud Vakkennis
K-PIE†Utiliteitinstallaties
Kv-07-PIE Utiliteitinstallaties Vakkennis
K-PIE Praktisch booglassen
Kv-08-PIE Praktisch booglassen Vakkennis
K-PIE†CNC-technieken
Kv-09-PIE CNC-technieken Vakkennis
K-PIE Drinkwater en sanitair
Kv-10-PIE Drinkwater en sanitair Vakkennis
K-PIE Dakbedekking
Kv-11-PIE Dakbedekking Vakkennis
K-PIE Verspaningstechnieken
Kv-12-PIE Verspaningstechnieken Vakkennis
K-PIE†Woon- en kantoortechnologie
K-PIE†Domotica- en automatisering
Kv-14-PIE Domotica- en automatisering Vakkennis
K-PIE†Nutsvoorzieningen
Kv-15-PIE Nutsvoorzieningen Vakkennis
K-PIE†Koudetechniek
Kv-16-PIE Koudetechniek Vakkennis
K-PIE†Licht, geluid en beeld
Kv-17-PIE Licht, geluid en beeld Vakkennis